Stwórz młodzieży możliwość realizowania swoich pasji

A będziesz zaskoczony rezultatem

Stowarzyszenie “ŹRÓDŁO” im. św. Jadwigi Królowej Polski

 

Powstało w maju 2015 roku z inicjatywy maszewskiego środowiska harcerskiego. Głównym celem Stowarzyszenia jest społeczna aktywizacja młodzieży z terenów wiejskich, a także podejmowanie działań o charakterze kulturalnym i edukacyjnym na rzecz lokalnej społeczności.

Działając zgodnie z treścią pkt VIII załącznika do Uchwały nr 131/XIV/16 Rady Gminy Stara Biała z dnia 30 czerwca 2016 roku niniejszym publikujemy Gminny Program Wspierania Rodziny na lata 2016-2018.